Ökad kamp mot droger i Karlstad

Karlstads kommun har fått 375.000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen för att bekämpa knark.
Pengar ska gå till två samordnare som i samarbete med andra nämnder i kommunen ska arbeta med förebyggande arbete, så att drogmissbruket minskar bland ungdomar och vuxna.