Företagare kritisk mot landstinget

Besparingarna inom ambulansverksamheten och annan sjukvård i Värmland oroar Företagarnas riksorganisations avdelning i Filipstad.
I ett öppet brev till landstingsstyrelsen skriver ordföranden Ulf Söhrman att en fungerande sjukvård är livsviktigt för företagare i länet. Han tycker också det är anmärkningsvärt att landstingets förslag på besparingar inte har varit ute på remiss till företagarorganisationer i länet.