Utbildning ska lösa problem med lustgas

Med hjälp av utbildning hoppas landstinget att kvinnoklinikens personal vid centralsjukhuset ska lära sig att använda ventilationen bättre för att inte exponeras för så mycket lustgas.
Tidigare har det läckt ut för mycket lustgas när födande kvinnor använt det som bedövning. De anställda vid kvinnokliniken har därför i flera år klagat på trötthet, och sjukskrivningsfrekvensen har varit hög. Arbetsmiljöinspektionen hotade nyligen att stoppa användningen om situationen inte förbättrades. Men utbildning ska alltså råda bot på problemet tror landstinget. Om det räcker för Arbetsmiljöinspektionen återstår att se.