Trångt för Familjecentrum

Familjecentrum Träffen i Forshaga behöver större lokaler.
Idag finns till exempel barnmorskor på två ställen i Forshaga och det är stressande för personalen att ha två arbetsplatser att åka mellan. Även ungdomsmottagningen, som ökat med drygt 50 procent, behöver mer ändamålsenliga lokaler.