Analfabet krävs på stor skatteskuld

En norsk pensionär boende i Värmland jagas av skattemyndigheten för en skuld på 47 000 kronor. Ärendet kommer upp i länsrätten nu i veckan.
Pensionären kan varken läsa eller skriva och därför har han inte , enligt dottern, förstått skattemyndighetens skrivelser. Mannen är 76 år gammal och tillhör det resande folket, romerna och har aldrig fått gå i skolan. Han har norsk pension och det är skatt på den som ackumulerats genom åren upptill 47 000 kronor.