Centern vill ha debatt om SVTs sparförslag

Centerpartiet vill att riksdagen ska debattera sparförslagen för Sveriges Television. Centern skriver i ett brev till talmannen att det finns anledning att ifrågasätta om den nu föreslagna inriktningen med ökad centralisering lever upp till intentionerna i sändningstillståndet. Om programproduktion försvinner från de fem orterna Karlstad, Örebro, Växjö, Sundsvall och Luleå finns risk för att legitimiteten och trovärdigheten för public service undergrävs, enligt centern.