Många struntar i förbud

Förbudet mot att trafikera Östra Stenbron i Karlstad nonchaleras av många vilket leder till problem för bussförarna.
Det är alltför många gående, cyklister och bilar som trafikerar Östra Stenbron i Karlstad, trots förbud. Och det ställer till problem för bussförare. I ett brev till trafiksäkerhetsnämnden skriver huvudskyddsombudet på Swebus att enda effektiva lösningen är att sätta upp bommar som höjs och sänks fjärrstyrt från bussarna. Alternativet är att stänga av bron för busstrafik, men det måste i så fall vägas mot kollektivtrafikens krav på framkomlighet. Frågan har nu överlämnats till tekniska verken för behandling.