Jobb bort på Akzo Nobel i Skoghall

Akzo Nobel ska bygga om sin anläggning i Skoghall till en, som man säger, modern klorfabrik. Samtidigt ska personalstyrkan minskas kraftigt.
Anläggningen i Skoghall har idag en dålig lönsamhet. Enligt företagsledningen beror det på en dåligt anpassad storlek, en svår logistiksituation, en föråldrad infrastruktur och begränsade tillväxtmöjligheter. Dessutom är personalstyrkan för stor. För att ändra på detta kommer det att göras investeringar på cirka 90 miljoner och personalstyrkan ska minskas. Idag arbetar 195 personer i fabriken, i slutet av 2005 kommer bara mellan 130 och 150 att finnas kvar. Företagsledningen hoppas att med hjälp av avtalspensioner och frivilliga uppgörelser kunna undvika uppsägningar.