Vanligt med pedagogiska luncher i Värmland

Värmland är det län i Sverige som är mest generöst när det gäller lärarnas möjligheter till så kallade pedagogiska luncher. Det visar en ny undersökning som gjorts av Skolmatens Vänner.
87 procent av länets låg- och mellanstadieskolor har avgiftsfria skolluncher för lärarna, för riket är siffran 44 procent. När det gäller högstadiet är det i Värmland 73 procent att jämföras med rikets 30 procent. Med vuxna i skolmatsalen förbättras matmiljön, och fria pedagogiska luncher är positivt eftersom det förhoppningsvis ökar vuxennärvaron. Det skriver Skolmatens Vänner i ett pressmeddelande.