Fem procent till vårdanställda i Torsby

Torsby kommun och kommunal har kommit överens om ett nytt löneavtal. Avtalet ger fem procent för anställda inom vårdyrken, övriga kommunalare får 3,4 procent.
Överenskommelsen innebär också att det ska satsas mer på städ- och storkökspersonal. Löneökningarna gäller retroaktivt från och med första juli.