Flera kommuner dåliga på att sköta sitt vatten

Flera värmländska kommuner sköter inte kontrollen av sitt dricksvatten. 2 kommuner har inte besvarat Livsmedelsverkets frågor och 4 kommuner har inte kontrollerat sina vattenverk under förra året.
Flest anmärkningar har det varit i Filipstads kommun, och där har befolknigen även uppmanats att koka vattnet. Det har också skett i Arvika, Kristinehamn, och i Säffle.Flest kontroller har det varit i Torsby, men så har de också många anläggningar.