Politisk kris i Kil

Kils kommun skakas just nu av en politisk kris - orsaken är delade meningar mellan centern och den övriga majoriteten om äldreomsorgen. Krisen utlöstes när centern i kommunstyrelsen gick emot beslutet att lägga ned ett äldreboende, ett beslut som som skulle spara 700.000 kr.
Själva grundfrågan om att lägga ned ett äldrebonde för att spara 700.000 kr verkar liten för att utlösa en politisk kris. Men konsekvenserna av beslutet blir så stora att kommunalrådet jan Wadell nu överväger om han kan ta ansvar för kommunens budget.Tanken med att lägga ned ädreboendet Karlsund var att kunna frigöra pengar för att kunna göra nödvändiga satsningar inom demensvården bla vill man satsa på anhörigstödet. Det för att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt vilket är billigare för kommunen, och för att slippa betala tillbaka den dryga miljon kronor som kommunen fått i riktat stöd för demensvården av staten.