F.d Rolls Royce-anställd överklagar mutdom

En av de före detta anställda vid Rolls Royce i Kristinehamn som dömdes till fängelse för inblandning i muthärvan vid Gotlandsbolaget överklagar domen, rapporterar SR Gotland.
Mannen hänvisar till att tingsrätten fattat sitt beslut på den huvudmisstänktes uppgifter. Den 67-årige f.d anställde påpekar att den huvudmisstänkte upprepade gånger ändrat sina uppgifter i rätten och att övrig bevisning talar för 67-åringen. 67-åringen hävdar att det inte var fråga om mutor utan om rederirabatter och att han inte haft någon anledning att misstänka att pengarna gått till någon annan än rederi AB Gotland. Det blir nu Svea hovrätt som på nytt får pröva mut- och bestickningsmisstanken i samband med upphandlingen av delar till Gotlandsbolagets färjor.