Magganpriset till Wahlgren

Magganpriset, yttrandefrihetspriset till Mauriz Hellbergs minne, går i år till Greger Wahlgren vid Värmlandspolisen.
Greger Wahlgren får priset för att han i många år bekämpat rasism och extremism och för att han inte ger vika för hot och värnar därigenom om yttrandefriheten. Magganpriset delas i år ut för tredje gången av Ordfront Värmland, Värmlands journalistförening och Värmlandsdistriktet av Svenska journalistförbundet.