262 miljoner i vinst för Billerud

Billerud redovisar en vinst efter finansnetto på 262 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 329 miljoner kronor för motsvarande period förra året.
Omsättningen föll från 1 804 miljoner kronor till 1 728 miljoner kronor. Billerud tror att rörelseresultatet för hela detta år kommer att ligga cirka 10 procent under 2002 års nivå. Den tidigare bedömningen var att rörelseresultatet skulle bli 10-15 procent lägre än i fjol.