LRF oroas av slakterinedläggning

Beskedet i dag att Scan planerar att lägga ned slakteriverksamheten i Skara, möts med oro av LRF Värmland.

Att det nu blir en part mindre att göra affärer med är på sikt ett hot mot lantbrukets utveckling, anser LRF Värmlands ordförande Dag Rogne.

När slakt och styckning upphör i Skara, ska grisslakten flyttas till Kristianstad och slakten av nötkreatur ska ske i Linköping, enligt ATL, Lantbrukets affärstidning.