Inga stora vägprojekt planeras

Vägverket planerar inga stora vägprojekt på E18 eller E45 i Värmland de närmaste åren. Det framkom när Vägverket igår presenterade sina framtidsplaner för de värmländska vägarna.

Närmast ligger att bygga motorväg förbi Bergvik med planerad start 2016, men slutgiltigt beslut tar regeringen i början på nästa år.

Det som diskuteras just nu är de regionala vägarna där Värmland under en 10-års period får runt 1,6 miljarder bland annat för att förbättra bärigheten på äldre vägar. Där för Vägverket diskussioner med näringslivet.

– Tanken är att näringslivet ska gynnas av bättre bärighet . Därför diskuterar vi med representanter för näringslivet om vilka vägar som har högst prioritet, säger Jörgen Einarsson vid Vägverket Region Väst.

– Väg 61, 62 och 63 är prioriterade vägar enligt Region Värmlands infrastrukturplan och närmast i förslaget är väg 61, men det är inte sagt från Region Värmland vilka sträckor som gäller, säger Jörgen Einarsson vidare.