Fängelse för jaktbrott

Tre av de fyra danskar som åtalats för jaktbrott i västra Värmland fick på torsdagen sina domar. Den fjärde mannen infann sig inte i rätten.

En av de tre döms till fängelse i sex månader för två fall av jaktbrott, som bedöms som grovt då jakten på rådjur skett med hjälp av bil. Egentligen borde mannen ha dömts till fängelse i nio månader, men eftersom det tagit så lång tid som fyra och ett halvt år från händelsen till dagens dom, så kortar tingsätten ner straffet med tre månader.

För en annan man blev det villkorlig dom med dagsböter på närmare 9 000 kronor. Han döms för ett av jaktbrotten. Även i hans fall tar tingsrätten hänsyn till att det har gått så lång tid, annars skulle han ha dömts till fängelse i sex månader.

Båda männen blir enligt domen av med sina vapen och sin ammunition eftersom beslagen som gjorts ska bestå.

De två ska också gemensamt betala skadestånd till Ovanskogens viltvårdsområde på 5 000 kronor och mannen som dömts till fängelse ska ockå betala skadestånd till en markägare på 5 000 kronor.

Den tredje mannen går fri eftersom tingsräten ogillade åtalet och menar att det inte är styrkt att han deltagit i jakten.