Lysvik

Dricksvattnet fortfarande förorenat

Invånarna i Lysvik måste fortsätta att hämta dricksvatten från en tank vid skolan eftersom kranvattnet fortfarande innehåller bakterier. Minst 200 abonnenter är drabbade, bland dem förskola och äldreboenden.

Problemen har nu pågått i två veckor och på torsdagen inspekterades vattenverket av Sunne kommuns miljöchef Anders Olsson.

– Vi har hittat en del detaljer som vi vill fundera vidare kring. Det man ska ha klart för sig är att bakterierna som vi har haft i vattnet är i väldigt låga nivåer, så det är detaljer vi letar efter, säger Anders Olsson.

– Och en sådan detalj är ventilationen i vattenverken. För det skulle teoretiskt kunna vara så att de här bakterierna är luftburna.

Så här har det varit i minst två veckor sedan det första provet togs. Och man vet inte hur länge dricksvattnet i Lysvik varit otjänligt. På onsdagen kom svaret på det senaste vattenprovet som visade på att vattnet innehåller koliforma bakterier. Innan det var det enterokocker.

– Koliforma bakterier finns naturligt runt omkring oss, överallt. De är mer en indikation på att det är något som inte står helt rätt till.

Från inspektionen inne i vattenverket tog inspektörerna med sig ett luftfilter som det fanns små insekter i. Och kanske kan insekterna vara orsaken till att vattnet blivit förorenat, tror miljöchefen Anders Olsson.

– Ja, det skulle vara intressant om vi kunde skicka in det här på analys, för att se om enterokockerna också finns i luftfiltret.