Kronoparken ska bli mer attraktivt

Kronoparken i Karlstad har länge dragits med ett skamfilat rykte. Nu startar ett projekt som ska utveckla stadsdelen och göra den mer attraktiv för de boende.

Bakom projektet som startade för snart två veckor sedan står bostadsföretagen på Kronoparken, Karlstad kommun och hyregästföreningen. Enligt projektledare Ali Qadiri handlar det mycket om att utgå från vad invånarna på Kronparken vill förändra.

- Det blir mycket fältarbete och samtal med människor för att se hur de ser på situationen, säger Ali Qadiri.

Projektet ska till en början pågå ett år och enligt Ali Qadiri handlar det lika mycket om mentala som rent fysiska förändringar.

- Vi vill att alla ska bli mer delaktiga i sin vardag, det är den mentala förändringen jag tänker på. Jag vill att de ska känna att deras röst är viktig, säger Ali Qadiri.

Kronoparken byggdes upp under 1970-talet. Faisal Osman flyttade till Kronparken för 15 år sedan. Han trivs bra och han tycker området har oförtjänt dåligt rykte.

- Det är både och. Det finns problem på många områden, det är fel att förknippa med bara vissa omården, det är min syn på saken, säger Faisal Osman.

Och projektledare Ali Qadiri vet vad han vill uppnå.

- Ett gott renommé och det gör vi genom att visa upp den potential som finns här.