Naturskyddsföreningen tar strid för vargen

Naturskyddsföreningen vill stoppa den föreslagna svenska vargjakten. Motiveringen är att det finns för få vargar i landet.

Sverige har den femte glesaste vargstammen i Europa med en varg på två kvadratkilometer. Bara Finland, Tjeckien, Frankrike, Norge och Tyskland har glesare. Mest varg finns det i Makedonien, Grekland och Rumänien. Men trots den glesa vargstammen i Sverige, med idag cirka 210 vargar, vill alltså regeringen införa en begränsningsjakt. Detta motsätter sig Naturskyddsföreningen, som kommer att överklaga till EU om förslaget går igenom.

– Regeringen försöker nu ge ske av att vi har en väldigt stor vargstam, säger Karlstadsbon Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Vi menar att när tätheten är så låg och man kan leva med varg i andra land i Europa, så bör vi kunna göra det också.