Bakterier åter funna i Lysviksvatten

Lysviksborna bör fortsatt undvika att dricka vattnet ur de kommunala ledningarna utan att först koka det. Provsvaren som kom igår visar åter på förekomst av bakterier, så kallade enterokocker. Det gör att vattnet bedöms som otjänligt.

– Vi hade inte väntat oss att de här enterokockerna skulle komma tillbaks, säger miljöchef Anders Olsson. Vi har ju haft två provomgångar tidigare där de varit borta.

Enterokockerna kan bete sig så att de växer till, försvinner och sen kommer tillbaks.

Kommunen fortsätter sina undersökningar under måndagen.

– Vi ska göra mer omfattande provtagning vid varje steg i vattenverket för att se om det finns någon tillväxt exempelvis i något utav filtrena där.