Karlstad

SOS-samarbete med universitetet

SOS Alarm inleder nu ett samarbete med Karlstads universitet, Karolinska institutet, Sophiahemmet i Stockholm och Mittuniversitetet (Härnösand, Sundsvall och Östersund)

Samtliga lärosäten bedriver specialistutbildning i akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård. I utbildningen läggs teori och praktik in från larmsituationer som bland annat omfattar utbildning på en SOS-central.

Samarbetet med högskolor och universitet ska ge en ökad kunskap om SOS-operatörernas och SOS-sjuksköterskornas arbete.

-Vi ser mycket positivt på det utökade samarbetet som ytterligare ökar tryggheten i hela vårdkedjan gällande uppdrag för ambulanssjukvården, säger Lars Engerström, chefsläkare vid SOS Alarm.