Patriksson (fp) vill att kyrkan mer ska fokusera på barn

Från Karlstad stift har det kommit in åtta motioner till årets kyrkomöte som inleds i Uppsala idag. Tre av dem står Runar Patriksson, folkpartist i Töcksfors och aktiv inom svenska kyrkan, bakom. Bland annat vill han att barnens rättigheter ska få mer uppmärksamhet inom kyrkan.

Att locka barn och unga till kyrkan är viktigt för Runar Patriksson. Förutom en barnkonventionsanalys vill han att det ska finnas en musikskola i varje pastorat. Något som inte behöver kosta extra pengar eftersom det sker i samarbete med de kommunala musikskolorna.

En annan viktig fråga för Runar Patriksson är att diakoner ska få rätt att jordfästa.

Under 2009 sammanträder kyrkomötet i Uppsala den 22-25 september och 20-23 oktober.