IVPA fungerar bra i Värmland

14 av 16 kommuner i Värmland har avtal med landstinget om livräddande insatser i väntan på ambulans, så kallade IVPA-insatser. Därmed är Värmland ett föregångslän eftersom 85 kommuner runt om i landet fortfarande saknar avtal.

Det framgår av en sammanställning från Hjärt-Lungfonden baserad på ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tomas Erlandsson är räddningschef i Eda, Arvika och Säffle kommuner.

– Det är en akut insats, det är i ytterområdena vi får stora tidsvinster som är prioriterade, säger han.

När IVPA-larmen infördes var en del brandmän osäkra på om de också ville vara sjukvårdspersonal.

– Det var en del frågor kring detta. Vi kommer betydligt "närmare" på den här typen av utryckningar än de "vanliga" olyckor vi är ute på, säger Tomas Erlandsson.

IVPA betyder I Väntan På Ambulans. Det innebär att kommun och landsting har ett avtal om att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS Alarm bedömer att det tar lång tid för ambulansen att nå fram.

En ny studie baserad på erfarenheter från ett samverkansprojekt i Stockholm visar att överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp så gott som fördubblades genom kortade insatstider.

Vid plötsligt hjärtstopp är insatser under de första minuterna avgörande för att rädda liv. Risken att dö ökar med 10 procent för varje minut som går om ingen vidtar någon åtgärd. Genom samverkan mellan räddningstjänst och ambulans kan insatstiderna förkortas och liv räddas.

– Samverkan mellan ambulans och räddningstjänsten räddar liv, visar erfarenheter från Stockholm. Därför är det väldigt glädjande att 14 av 16 kommuner i länet har tecknat IVPA-avtal. Vi hoppas att fler kommuner kommer att följa deras exempel, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.