Åmålsföretag flyttar tillverkning till Kina

Åmålsföretaget Sem som under många år varit det största verkstadsföretaget i Åmål kommer att flytta sin tillverkning av tändsystem för motorcyklar och gräsklippare till Kina.
Orsaken enligt företaget är att konkurrensen är hård och att konkurrenterna tillverkning sker i lågprisländer. Därför är enda sättet att priskonkurrera att flytta produktionen. Just nu arbetar 60 personer i Åmål med den produktionen Till viss del kommer koncernen att erbjuda de övertaliga annat arbete inom sektorer som man hoppas ska växa. Sen sommaren har SEM redan minskat antalet anställda med bortåt 55 personer.