PEAB bygger om badhuset

Byggföretaget PEAB har utsetts som entreprenör för om- och tillbyggnaden av Sundsta Badhus i Karlstad. Det beslutade igår Teknik- och fastigetsnämnden.

Nu ska kommunen tillsammans med byggföretaget ta fram en projektbeskrivning och en justerad budget i samarbete med berörda förvaltningar och intressenter.

Först därefter kommer det att framgå dels hur det nya badhuset ska se ut och dels vad den slutliga kostnaden blir för om- och tillbyggndaden.

Om allt går enligt planerna räknar kommunen med att bygget kommer igång under första halvåret 2010.