Charlottenberg

Perfekta vill ta över Fundo

Företaget Perfekta Holding har visat intresse för att ta över aluminiumgjuteriet Fundo i Charlottenberg, som är under rekonstruktion, med hundratalet anställda,

Kravet för övertagande är att kommunen köper fastigheten och i sin tur hyr ut den till Perfekta.

Kommunalrådet Hans-Peter Jessen säger till Arvika Nyheter att frågan nu värderas i kommunen, men det förutsätter i så fall garantier för ett långvarigt hyresförhållande, eftersom kommunen annars riskerar att bli stående med en tom fastighet.

Förutom Perfekta är också Solna Pressgjuteri intresserad av Fundos verksamhet.