Ljus framtid för skogsägarna

Stor optimism hos värmlands skogsägare det visar den nya skogsbarometern som presenterats. Enligt Björn Andersson Skogsinspektor på skogsägarna Mellanskog beror det på att man tror på stigande priser och bättre lönsamhet.

– Skogsägaren är idag mer optimistisk än i fjol. Man tror på en ökad efterfrågan på framförallt barrtimmer så man tror på en högre prisnivå, säger Björn Andersson Skogsinspektor på skogsägarna Mellanskog.

Det har varit ett mörkt år för skogsindustrin hittills men mer positiva tecken har börjat märkas. Priserna på timmer och massaved har under sommaren och hösten börjat stiga över hela landet, dock ligger priserna fortsatt lågt - realt på ungerfär samma nivå som för tio år sedan. Mattias Pettersson som tillsammans med sin bror Christer äger skog och tre jordbruksfastigheter utanför Värmlandsbro har precis investerat i en ny fastighet i dessa lågkonjunkturstider.

– Förhoppningsvis stigande fastighetspriser i framtiden så att kapitalet föräntar sig och på det viset att det går runt, säger Mattias Pettersson skogsägare.