Bokbryggan dokumenteras

Bokbryggan är ett projekt inom kommunen som sedan 1986 har arbetat för att inspirera barn och unga att läsa mera för att främja deras språkutveckling.

Det arbetet har nu dokumenterats i bokform av Helena Vermcrantz bibliotekarie och Mona-Lenah Nordberg, projektledare sedan arbetet började.

--Språket måste man inte bara läsa in och höra utan vi kan också skapa saker och ting. Till exempel dramatisera eller måla i bild, säger Mona-Lenah Nordberg, projektledare.

Det är en arbetsgrupp från förskola, skola och ungdomsförvaltning som tillsammans med stadsbiblioteket varje år väljer en bok att arbeta med. Och tanken med bokbryggan är just att förskola och skola ska haka i varandra vad gäller pedagogik och kunskaper vid barnens övergång till skolan. I arbetet med att välja bok, skapa seminarier om den och prova på skapande ideer kring den så sker det här, säger Mona-Lenah Nordberg, projektledare.

--I år är det 1200 som deltar i "bokbryggan". Det är rekord, säger Helena Vermcrantz.