Beslut om folkomröstning dröjer

Ett beslut om folkomröstning om en sammanslagning av kommunerna Karlstad och Hammarö dröjer.

Igår bordlades frågan på kommunfullmäktige i Karlstad. Den styrande majoriteten vill nämligen avvakta och höra vad grannkommunen tycker innan man fattar ett beslut.

Frågan kommer förmodligen upp till beslut på fullmäktigemötet i december.