Fondsamarbete i motsatt riktning

Samtidigt som Värmlands politiker tagit ett beslut om att arbeta för en sammanslagning med Västra Götaland så har Region Värmland hamnat i det märkliga läget att de ska utveckla ett nära samarbete med Region Dalarna och Region Gävleborg vad gäller EU:s strukturfonder.

– Det här samarbetet är viktigt. Vi måste ju samarbeta för att få ut pengarna, säger EvaLena Östlin, strateg på Region Värmland, som jobbar med strukturfonderna.

– Samarbetet fungerar bra. Det startade 2007, så vi har lärt känna varandra och känner respekt för varandra.

Men det här är alltså ett samarbete som måste avslutas till 2013, samtidigt som uppdraget bland annat är att utveckla just samarbetet.

Uppdraget för strukturfondspartnerskapet Gävleborg, Dalarna och Värmland, är att se till att drygt 2,2 miljarder kronor i EU-medel används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

– Beslutet att vi ska samarbeta med Gävle och Dalarna togs ju tidigare. Regeringen ville inte föregå regionförstoringsdiskussionerna, utan man delade in Sverigepå ett neutralt sätt tyckte man då, säger EvaLena Östlin.

Men den begränsade tiden ställer till en del problem för de olika projekten inom regionsamarbetet.

– Projekten får avsluta sina aktiviteter tidigare, fast de kanske känner att de borde fortsätta ett par år längre.