Filipstad

Manifestion för mänskliga rättigheter

En manifestation för mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet hölls under lördagen i Filipstad. Bland dem som deltog var biskop Esbjörn Hagberg som har ett stort engagemang i flyktingfrågan.

– Ända sedan jag började som präst för snart 40 år sedan, så har jag haft ett stort engagemang för de här frågorna. Som ung präst så mötte jag människor i den här utsatta situationen och jag fick också i början av min prästtjänst vara med och gömma flyktingar, säger Esbjörn Hagberg.

– De hade stort behov av att stanna, men myndigheterna kunde inte se samma sak. Ända sedan dess har det här varit frågor som legat min varmt om hjärtat.

Enligt biskopen finns det tillfällen då det är nödvändigt att bryta mot lagen.

– Det finns situationer där man måste finnas för de mest utsatta i samhället och då måste man följa sitt samvete, säger han.

Manifestationen på Stora torget i Filipstad på lördagen hade en bättre behandling av de asylsökande som mål. Arrangörerna ville rikta ljuset mot vikten av de mänskliga rättigheterna och en värdighet för de flyktingar som finns i Sverige.

Bland de deltagande i manifestationen fanns Sona Jobrail från Libanon. Efter två år i Sverige så har hon precis fått ett avvisningsbeslut. Hon hoppas fortfarande att hon ska få stanna och höll en skylt med texten: Låt oss få stanna i Sverige.

– Vi ska göra allt vad vi behöver och kan, säger Sona Jobrail.