Svårt hitta plats åt straffade unga

Det är svårt för de värmländska kommunerna att hitta plats åt dem som dömts till ungdomstjänst. Det är kommunernas skyldighet att hitta en arbetsplats för ungdomar som har fått det här straffet, men en granskning av hur ungdomstjänsten fungerar visar att platserna är för få.

Sedan 2007 kan ungdomar som begått brott dömas till ungdomstjänst i stället för fängelse eller bötesstraff. Det handlar om oavlönat arbete, från 20 upp till 150 timmar. I bland kombineras arbetet med kurser eller program.

Det är socialtjänsten som ska ordna en arbetsplats åt den som dömts till ungdomstjänst. Men det är inte så lätt. Av de tolv kommuner som har svarat på våra frågor anger åtta att det är svårt att få till lämpliga arbetsplatser.

Samhällstjänsten får inte ta tid från skolan, inte heller från fritidsintressen som idrott, så på sin höjd kan den dömda personen jobba av sitt straff på kvällar och helger. Ofta är det kommunala verksamheter som erbjuder plats, men de har sällan arbetstid på sådana tider som ungdomen kan jobba.

Vissa kommuner har samarbeten med idrottsföreningar som ställer upp, en del hittar platser genom familjens nätverk och utifrån den straffades intresse. Men de flesta behöver fler platser att välja på.

De som har dömts till ungdomstjänst har oftast begått våldsbrott, stölder, rån eller skadegörelse. De flesta kommuner anser att ungdomstjänst är en bra påföljd, som fungerar bättre än exempelvis böter.

De senaste åren har kommunerna i vår granskning fått en varierande mängd unga att hitta platser åt. Storfors har bara fått två, medan den största kommunen Karlstad har ordnat plats åt 90 unga.