Torsby

Ylande hund ska hållas inne om nätterna

En hundägare i Vitsand uppmanas av miljö- och byggnämnden i Torsby att hålla sin ylande hund inne om nätterna, annars riskerar ägaren till hunden ett vite om 2000 kronor. Anledningen till beslutet är att grannar i en längre tid störts av hunden, särskilt nattetid då den stått ute och ylat.