Karlstad

Vindkraftplan ute för samråd

De områden som kan bli aktuella för vindkraft är i Karlstad kommun i huvudsak strandområden runt Vänern. Nu går kommunens vindkraftplanen ut på samråd.

Enligt förslaget är en utbyggnad av vindkraftsparken ute vid Gässlingegrundet, samt höjder nordöst om Väse och Molkom aktuella. Kommunen har dessutom nu pekat ut ett flertal områden i anslutning till Vänern men vilka områden som till slut blir aktuella blir klart först efter samrådsprocessen som nu dragit igång.

– De bästa vindlägena är i anslutningn till Vänern och där kan vindkraften komma i konflikt med andra intressen, och efter samrådsprocessen får vi se vilka områden som slutligen pekas ut, det säger Kalle Alexandersson, översiktsplanerare vid Karlstads kommun.

Intresset för att bygga vindkraft är ganska stor enligt Alexandersson men han tror att det kommer bli ännu större när markägare inser att de kan tjäna pengar på vindkraftverken.

– Vi måste ta stor hänsyn de de som inte vill ha vindkraft men först måste ju markägaren vilja bygga och sen är Vänern viktig för turism och friluftsliv, det är värden vi måste bevara, säger Kalle Alexandersson.

Med planen som kommunen nu ställer ut pekas områden ut som kommunen anser lämpliga för vindkraft, men innan ett vindkraftverk kan bli verklighet måste det genomgå flera myndigheters prövningar.

Planen finns att se på kommunens hemsida och på bibliotek och medborgarkontor runt om i kommunen.