Politik på fritiden vanligast

98 procent av lokalpolitikerna i Värmland har politiken som fritidssyssla, och de flesta samhällsgrupper är representerade i den värmländska politikerkåren. Det kan man se i kartläggningen av de värmländska politikerna som Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterade på måndagen.

– Vi har velat lyfta fram det arbete som 40 000 förtroendevalda gör inom kommuner och landsting i Sverige, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

– Vi vill visa på att 98 procent av alla som ägnar sig åt politisk verksamhet gör det på sin fritid och gör det på grund av ett starkt engagemang. Och det kanske är en lite annorlunda bild än den man har av politiker. Det är ju väldigt ofta så att de som exponeras i media och andra sammanhang är de som har de ledande positionerna men deras arbete skulle vara helt omöjligt utan alla fritidspolitiker, fortsätter Knape.

Enligt rapporten är förtroendet för demokratin är ganska stort, men trots den breda folkliga förankringen är förtroendet för politikerna mindre. Och kommunstyrelsens ordförande i Karlstad, Lena Melesjö Windahl, håller med om att det finns en mytbildning kring politikerna.  

– Det går 200 värmlänningar på varje värmländsk politiker, så egentligen skulle man kunna ha mycket närmare kontakt med sina lokalpolitiker.