Ulvsbybor eniga i protest mot bergtäkt

Enigheten var total vid gårdagskvällens stormöte om den planerade bergtäkten i Ulvsby. De församlade i Alsters kyrka sa nej till bergtäkten, som är tänkt att ligga strax norr om Ulvsby vid Vallargärdet. Drygt ett hundtral personer hade samlats i Alsters kyrka till informationsmötet.

Det handlar om en planerad bergtäkt där sex miljoner ton sten under en 20-årsperiod ska plockas ut och många är oroliga.

Värmlandsschakt, som ansökt om bergtäkten, säger att de följer de lagar och regler som finns och att de vill bygga en långsiktig verksamhet, där det bland annat ingår kortare transporter till Karlstad.

Fredag är sista dag att lämna yttrande till länsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet.