Skolinspektionen granskar grundskola

Skolinspektionen har inlett en granskning av en grundskola i västra Värmland efter en anmälan från en mamma till ett barn som tidigare gått på skolan.

Enligt anmälan har eleven under flera år mått dåligt i skolan. Och när mamman begärt hjälp har hon fått till svar att eleven bara är sen i utvecklingen och att en utredning skulle ta två år. Nu har barnet flyttat och bytt till en skola där det fått hjälp.

Mamman skriver i sin anmälan att hon känner sig kränkt och att det blev ett slags kamp att överleva vardagen när barnet mådde psykiskt dåligt.