Carlstad United

Ingen konkurs för Carlstad United

Carlstad United har räddats från att gå i konkurs. Den skuld klubben hade till Skatteverket betalades in på tisdagsförmiddagen. Det framkom vid konkursförhandlingen i Värmlands tingsrätt idag.

Carlstad United hade kallats till förhandlingen idag på grund av en skuld på 550 000 kronor. Det var Skatteverket i Göteborg som den 5 november lämnade in konkursansökan då myndigheten konstaterat att föreningen saknar tillgångar.

Under gårdagen upptäckte klubben via media att skulden var 100 000 kronor högre än i konkursansökan men Carlstad United har sedan dess arbetat intensivt med att hitta pengar för att reglera skulden. Något man uppenbarligen lyckades med i sista minuten för skulden betalades in, klockan 11.00 och förhandlingen hölls 11.30.

– Vi har fått hjälp från olika håll och samlat krafterna mer vill jag inte säga i det, utan det viktiga är att det nu är betalt, säger Stefan Westergren ordförande i Carlstad United.

Fortfarande kvartstår skulder till bland annat Karlstad kommun men enligt Westergren har flera möten hållits och han tror att de kommer till en uppgörelse. Men den stora bördan i form av skatteskulden har nu lyfts från Uniteds axlar.

– Våra sponsorer har ställt krav på att skatteskulden skulle betalas och att vi måste förbättra organisationen. Inga pengar från huvudsponsorerna och nästa års budget har dock använts till skatteskulden, säger Stefan Westergren.