Hembygdsrörelsen växer

Intresset för hembygdsrörelsen ökar. Färsk statistik från Sveriges Hembygdsförbund visar att det bildats har 81 nya föreningar de senaste fem åren.

Idag finns knappt 2000 hembygdsföreningar med sammanlagt 450 000 medlemmar.

– Intresset är nog mycket större än antalet medlemmar, säger Sven Hede, ordförande i Värmlands hembygdsförbund, som idag har 16 500 medlemmar.

Sedan 2003 har antalet besökare till hembygdsföreningarna ökat med en halv miljon och förra året besöktes föreningarnas olika arrangemang av 3,7 miljoner personer.

Problemet de senaste åren har dock varit att få ungdomarna att bli medlemmar.

– Ungdomarna ställer gärna upp, men de tycker väl att det inte är så viktigt att vara medlem. Vi ska se vad vi kan hitta på för aktiviteter som lockar ungdomar, säger Sven Hede.