Karlstad

Studentkåren överger Kulingen

Efter 40 år tar Karlstad studentkår sin hand från förskolan Kulingen. Det är avskaffandet av kårobligatoriet som gör att man inte längre vågar ta den ekonomiska risk det innebär att driva förskolan.

– Det var väntat säger, Lena Andersson som är verksamhetsansvarig på Kulingen. Det har diskuterats i många år och när nu kårobligatoriet försvinner, så. Nej, det känns ganska skönt att vi fick ett besked så vi vet vad vi ska jobba efter.

– Det är väldigt sorgligt, säger ordföranden i Karlstad Studentkår, Beatrice Högå. Det har stöts och blötts och varit mycket hjärta i detta. Otroligt mycket känslor. Det blir en epok som går i graven för studentkåren, naturligtvis, och det gör det ju också i och med att kårobligatoriet tas bort för det är också en epok som går i graven.

När Kulingen startade 1969 fanns det bara tre daghem i Karlstad, så verksamheten fyllde en viktigt funktion för studenter med barn. Idag får de oftast plats inom den kommunala barnomsorgen. Kulingen kommer nu istället drivas vidare som personalkooperativ.

– Vi tänker och hoppas att vi ska fortsätta att driva det som ett personalkooperativ, med den inriktning och den pedagogik som vi har", säger Lena Andersson. Det som känns väldigt vemodigt, tycker jag, det är att det har varit studentkårens förskola med förtur åt studenter, och det blir det inte nu.

– Det är otroligt synd, tycker Beatrice Högå. Framförallt för de studenter som kanske blir reservantagna och som kan få en plats på kort varsel, vilket man inte kan inom den kommunala barnomsorgen. Det finns risk att studenter kan komma att stå utan plats, men förhoppningen är att det inte ska ske i någon större utsträckning", avslutar Beatrice Högå.