Kanalbygge kan rädda Vänern från framtida översvämningsrisker

En tunnel mellan Vänern och Västerhavet har diskuterats i decennier som ett sätta att hindra farmtida översvämningar i Vänern. Men det finns ett alternativ till tunnel: kanalbyggen, som blir allt populärare i Europa.

Vänerns vattennivå kommer att stiga i framtiden på grund av klimatförändringarna. Det finns olika sätt att sänka vattennivån och det minst diskuterade är att bygga en kanal mellan Vänern och Västerhavet. Då skulle den kunna användas för större containertransporter förutom att avvattna Vänern.

Reinhold Castensson, professor vid Linköpings universitet som har stor kunskap om kanaler, påpekar att överallt i Europa är det på gång nya kanalprojekt. Det är en lösning som blir allt vanligare.

En kanal till Västerhavet från Vänern är framförallt en kostnadsfråga eftersom slussar är dyra.