SUNNE

Sunneelever uppmuntras att inte röka

Nästan ingen högstadieelev på Fryxellska skolan i Sunne röker tack vare att eleverna köpt rökobligationer. Igår fick skolan, som en av sex skolor i landet, trettiotusen kronor från Skandia som uppmuntran till att fortsätta projektet som Lars Stiernlöf står bakom.

– Även om rökning har gått ned kraftigt så kan det behövas göra en extra satsning för att verkligen bryta av ryggen på rökningen, säger Lars Stiernlöf.