Landstinget

Tvingas ha kateter efter operationsskada

En kvinna som fick sin livmoder bortopererad skadades under operationen så att hon nu tvingas ha en urinkateter.

Efter att hon fått problem med urinblåsan har flera misslyckade försök gjorts för att åtgärda problemen och sätta in katetrar.

Nu anmäler landstinget händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.