Karlstad

Karlstadsbilister struntar i väjningsplikt

Bilisterna i Karlstad är fortfarande dåliga på att följa väjningsplikten, som infördes för snart tio år sedan.

Enligt en mätning som NTF har gjort på Hagalundsvägen vid Våxnäs, var det 74 procent av bilisterna som stannade och släppte över gångtrafikanter vid övergångsställen.

Reslutaten vid mätningarna har varierat genom åren, jämfört med förra året är 2009 års resultat en förbättring.