Starka reaktioner på vanvårdsavslöjande

På tisdagen utpekades åtta grisuppfödare i Värmland av aktionsgruppen Djurättsalliansen för att vanvårda grisar. Och avslöjandet har väckt starka reaktioner.

Värmländska riksdagsledamoten Ann-Kristine Johansson (S) sitter i riksdagens jordbruksutskott och hon har svårt att tro på uppgifterna. Hon säger att hon tror att situationen är bättre än vad som nu visats.

– De allra flesta djurbönder sköter sina djur på ett klokt sätt och följer djurskyddslagen, säger hon.

Sedan den 1 januari i år är det länsstyrelserna som ska se till att djurskyddslagen efterlevs. Tidigare var det kommunernas ansvar. Det är Ann-Kristine Johansson kritisk mot.

– Det blir längre från gårdarna, man känner inte till dem på samma sätt som en kommunal inspektör gjorde. Vi är också kritiska mot att man inte förde med mer pengar till länsstyrelserna för att kunna hålla en stor och bra organisation med inspektörer, säger hon.

Konsum Värmland har kallat samtliga sina 24 leverantörer av griskött till ett möte i kväll, onsdag, för att diskutera anklagelserna om vanvård av grisar på många gårdar i landet. Enligt informationschefen Klas Olsson ser Konsums ledning mycket allvarligt på uppgifterna.

– Vi blev bestörta. Fyra av våra leverantörer fick anmärkning och det ska inte förekomma sådana här avarter bland dem som levererar till oss, säger han.

Kan förekomma kött från de utpekade producenterna i era butiker?

– Det kan det tydligen göra. Men vi vill träffa samtliga leverantörer i kväll och klargöra att det inte får förekomma sådana här avarter och det ska inte komma ut i våra butiker, säger Klas Olsson.