Problem rekrytera gode män i Värmland

Två tredjedelar av kommunerna i Värmland brist eller väldigt knapp tillgång på gode män det visar en undersökning som SR Värmland har gjort.

– Jag vet inte om folk har tid att åta sig godmansuppdrag för det är ju något som ligger på fritiden. Normalt har de en anställning och fritid är en dyrbar resurs idag tror jag, säger Lars-Göran Sundman, kommunjurist i Forshaga.

I Värmland uppger nio kommuner, att de har knapp tillgång på gode män, bland annat Forshaga. Det är bara fyra kommuner i Värmland som säger att de inte har några problem att rekrytera. Tre kommuner säger att de har stor brist på gode män.

– Uppdraget innebär ju att man kan få rätt mycket att göra. Det handlar inte bara om att sitta och betala räkningar över internet en gång i månaden. Man får ha en ständig beredskap, säger Lars-Göran Sundman.

En god man får den som behöver hjälp med att ta hand om sig, till exempel om man har en sjukdom, en psykisk störning eller ett försvagat hälsotillstånd. Den gode mannen hjälper då till att till exempel sköta huvudmannens ekonomi och se till att man blir behandlad på rätt sätt i kontakten med olika myndigheter. Är man allvarlig sjuk kan det också bli aktuellt med en ställföreträdare, som har ännu större befogenheter.

– Vad det är brist på i samtliga kommuner är ställföreträdare för de svårt psykiskt sjuka personerna som också kan vara farliga, säger Eva von Scheele, jurist på Sveriges kommuner och landsting.