Karlstad

Klart vem som bygger om teatern

Byggföretaget NCC har fått i uppdrag av Karlstads teknik- och fastighetsnämnd att bygga till Karlstads Teater. Kostnaden för ombyggnationen uppgår till 57,5 miljoner kronor.

Arbetet startar i februari nästa år och beräknas vara klar i januari 2011.

Arbetet sker i samarbete med Värmlandsoperan samt kultur- och fritidsförvaltningen.