Karlstad

Låg hyreshöjning i Karlstad

Det blir en förhållandevis liten hyreshöjning för 9 000 hyresgäster i Karlstad nästa år. Hyresgästföreningen har kommit överens med KBAB och Stiftelsen Karlstadshus om en höjning på 0,75 procent. Det motsvarar 33 kronor per månad för medellägenheten, med en hyra på drygt 4500 kronor.

Det är framför allt de höjda taxorna för vatten och fjärrvärme som ligger bakom höjningen. Dessutom kommer bostadsbolagen att genomföra renoveringar, men tack vare det låga ränteläget har hyreshöjningen av den orsaken kunnat begränsas.

Förhandlingsledaren Thomas Bäckman på Hyresgästföreningen är nöjd med förhandlingarna och resultatet, men tror inte nödvändigtvis att det låga resultatet blir vägledande för de kommande förhandlingarna med övriga kommuner.

– Det börjar blir tomma lägenheter i en hel del av kommunerna så flera andra kommuner har mycket högre yrkanden, säger Thomas Bäckman. Vår inställning är att en handfull hyresgäster inte ska ta ansvaret för det utan det är en kommunal angelägenhet.

Han är också nöjd med det nya avtal om inflytande för hyresgästerna som slutits med KBAB.

– Det innebär att hyresgästerna lokalt i bostadsområden får inflytande över en viss del av förvaltningen och har en löpande kommunikation med förvaltningen.